Välkommen Till Vannaröd slott.

Sösdala ortens bygdegårdsförening anordnar sin

Mat o Hantverksmässa lördagen den 2 september

kl 10 00- 15 00.

Jag står där!!!